Pages

Thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2012

[AUTOCAD] Bài tập 3 + Hướng dẫn (Ngành Cơ khí)

Bài tập 3 + Hướng dẫn (Ngành Cơ khí) 

Các bạn cố gắng vẽ nhiều nhé !

1. Bản vẽ:2. Lệnh Line vẽ các đường tâm :3.Lệnh Circle:4. Lệnh Line:5. Lệnh Circle và phương thức truy bắt điểm :6. Lệnh Trim:7. Lệnh Fillet:8. Hoàn thành chi tiết: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét